Boekhoudprogramma's:

Programma's, zoals  AFAS, EXACTen UNIT4, zijn ons niet onbekend! Het tegendeel zelfs, wij zijn er zeer vertrouwd mee. Maar wij behartigen in eerste instantie het belang van onze cliënten. En, het is niet anders, de prijs speelt hierin ook vaak een grote rol.

 

Visionplanner vult uw Boekhoudpakket aan, zodat u dagelijks op de hoogte kunt blijven van de Financiële gang van zaken binnen uw onderneming.